Bestilling og betaling

Bestilling & betaling

STOC.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle online. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på STOC.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet. Du er selv ansvarlig, for afgive de korrekte oplysninger til STOC.dk.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger for fx. fragt vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen”, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., vælger leveringsform, samt indtaster dine betalingsoplysninger.

Du kan ændre indholdet i indkøbskurven helt frem til, bekræftelsen af dit køb. Købet bekræftes ved at trykke på knappen ”afgiv ordre”. Herefter godkendes din ordre, og der sendes en bekræftelse til dig på mail.

Du kan betale med Dankort, VISA, MasterCard, Maestro, JCB Card, VISA Electron. Beløbet hæves først, når ordren forlader vores varelager. Der tages ikke gebyr ved betaling på STOC.dk for ordrer, som er bestilt til Danmark.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser, og vi gør opmærksom på, at priserne kan skifte uden varsel.

Bemærk at der kan komme told og afgifter, når din ordre skal leveres i udlandet. Disse udgifter skal du selv betale for. Toldreglerne varierer meget fra land til land, så kontakt dine lokale toldmyndigheder, hvis du er i tvivl.

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os.

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer.

Fandt du ikke hvad du søgte?

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Mail: kundeservice@stoc.dk
Tlf.: 30 50 66 89